საქართველოში ხელის მოწერის ცერემონია ძალიან ადვილია – თუ თქვენ გაქვთ ამის სურვილი, საკმარისია თან იქონიოთ მხოლოდ პასპორტი, სხვა დანარჩენს ვუზრუნველყობთ ჩვენ!