მიქაელ ტვერელის ეკლესია – არის ეკლესია რუსული ეკლესიის არქიტექტურულ სტილში, გამოირჩევა თავისი სილამაზით და სიდიდით. ტაძარი მდებაერობს მთაწმინდის მთაზე.