ჩვენ მოვრთავთ თქვენი ცერემონიის ადგილს ყვავილებით და დეკორით.