“პრემიუმი” პაკეტის თაღი არის თქვენს მიერ შერჩეული ჩარჩო ფორმის, ჩვენი კატალოგისგან, რომელიც უხვად არის მორთული სეზონური ყვავილებით და მცენარეებითსაქართველოში. “პრემიუმი” პაკეტის თითოეული თაღი არის ორიგინალური ინტერპრეტაცია და ფერების ინდივიდუალური არჩევანი მხოლოდ თქვენთვის.