ორგანიზატორის გასვლის და სასტუმროში განთავსების ხარჯების გადახდა.