პაკეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ასევე წყვილის ტრანსფერი, თბილისიდან ცერემონიის ადგილამდე. ტრანსფერისთვის ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ უცხოურ სუფთად მოწყობილ ავტმობლებს და რა თქმა უნდა თავაზიან მძღოლებს. ზაფხულის ცხელ დღეები არ შეგიქმნით დისკომფორტს, რადგან ყველა მანქანას გააჩნია კონდიციონერი. ჩვენ პირადად ვარჩევთ ავტმობილებს და შეგიძლიათ იყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ სადაც არ უნდა იყოს ცერემონია ჩვენი ავტომობილი მიგიყვანთ დროულად და მაქსიმალური კომფორტით. მგზავრობისას, დამატებით პრევილეგიად, შეიძლება ჩაითვალოს ლამაზი პეიზაჟი.