განმავლობაში იმისთვის, რათა ქორწინების მოწმობას ქონდეს იურიდიული ძალა თქვენს მშობლიურ ქვეყანაში, აუცილებელი იქნება გაირაოთ მისი ლეგალიზაციის ყველა ეტაპი. აღნიშნული ოპცია გულისხმობს თარგმანს და შემდეგ მის ლეგალიზაციას 10-15 დღის განმავლობაში. მომსახურება მოიცავს ერთი ქვეყნის ლეგალიზაციას. ფასი შეიცვლება, თუ საჭიროა ორი ქვეყნის ლეგალიზაცია.