თუ თქვენ ცერემონიის დამთავრების შემდეგ აპირებთ საქართველოში დარჩენას რამოდენიმე კვირით, ჩვენ შევძლებთ გადმოგცეთ ლეგალიზებული მოწმობა.