თქვენი სურვლისამებრ, იუსტიციის თანამშრომელს შეუძლია მოვიდეს თბილისის ნებისმიერ ადგილას და ჩაატაროს ქორწინების ცერემონიის რეგისტრაცია. ამ სერვისის გამოსაყენებლად საჭიროა, განცხადების წინასწარ შეტანა არაუგვიანეს ერთი (1) დღის ვადაში.