“სტანდარტული” პაკეტის ბუკეტი შეიცავს ყვავილებით და მცენარეებით სეზონური საქართველოსთვის, თქვენს მიერ არჩეულ ფერის სქემაში და შეიკრიბება შესარჩევისთვის შემოთავაზებულ ერთ-ერთ ფორმაში. თაიგულის ზომაა 20-30 სმ, რაც დამოკიდებულია თქვენს მიერ არჩეულ ტიპზე. “სტანდარტული” პაკეტის თაიგულების ყველა შესაძლო მაგალითი მოცემულია ჩვენს პრეზენტაციაში.