”ექსკლუზიური” პაკეტის თაღი წარმოადგენს ცერემონიის ზონის დეკორაციის კონცეფციას, რომელიც ინდივიდუალურად შეიმუშავა თქვენი არჩევანის კონკრეტული ადგილისთვის. ასეთი დიზაინის შემუშავებისას გათვალისწინებულია ყველა ის ადგილი, სადაც გაიმართება საქორწილო ცერემონია, ისე, რომ ბუნებრივი ლანდშაფტი და საქორწილო გარემოთი საუკეთესო გზით შეიძლება გაერთიანდეს. არასტანდარტული დიზაინის
გადაწყვეტილებები, ინდივიდუალური ჩარჩოები, შექმნილი მხოლოდ თქვენთვის. თაღი “ექსკლუზივი” არის ყველაზე გაბედული სურვილებისა და საინტერესო იდეების განსახიერება.