მოცემულია დახურული დარბაზის მინიმალური ღირებულება, სადაც შესულია სასმელები და კვება. ღირებულება დამოკიდებულია ხალხის რაოდენობაზე.