მითითებულია წინასწარი გადასახადი ერთ ადამიანზე. ფასები ცვალებადია და ის დამოკიდებულია თქვენს არჩევანზე.